DELPHI PRE ZAČIATOČNÍKOVOBSAH:

Začíname s Delphi
Prvý program
Trochu teórie
Niekoľko grafických príkazov
Jednoduché úlohy
Edit a Label
Scrollbar a trackbar
Timer
Práca s myšou
Efekty s obrázkami
Textové súbory
MainMenu, OpenDialog
Trieda, inštancia
Individuálne úlohy študentov
Linky na ďalšie zdrojeJana Machová, 2004
Tento hypertext vznikol na základe prednášok
Moniky Tomčányovej, Andreja Blaha a Ľuba Salanciho