Prvý program


ÚLOHA: Nakreslite obĺžnik do grafickej plochy.

RIEŠENIE:
Do prázdneho formuláru položíme "grafickú plochu" -
komponent Image z palety komponentov Additional:
a tlačidlo Button z palety Standard:

Poznámka:
Ak do formuláru vložíte komponent, ktorý tam mať nechcete, kliknite naň a zrušte ho klávesom Del.Ako teraz vyzerá editovacie okno?

Do programu pribudli dva nové riadky, ktoré definujú dva nové prvky v našom okne: Image1 (grafická plocha) a Button1 (tlačidlo).


Naprogramujeme, ako sa bude správať program, keď klikneme na tlačidlo - chceli by sme, aby sa do grafickej plochy nakreslili nejaké grafické útvary.

Dvojklikneme vo formulári na tlačidlo Button1 - v editovacom okne sa pripraví úsek programu, do ktorého môžeme písať postupnosť príkazov. Táto postupnosť sa bude vykonávať počas behu programu vždy po zatlačení tlačidla (kliknutí na tlačidlo):
Pridajme jeden riadok:
Image1.Canvas.Rectangle(50,100,200,140);

Program spustime klávesom F9 alebo malou zelenou ikonou v ľavej časti. Ak máte dobre nastavené prostredie, Delphi vám ponúknu dialóg na zapísanie projektu. Projekt si zapíšte do nového adresára. Potom sa program spustí a po kliknutí na tlačidlo Button1 sa v bielej grafickej ploche objaví obdĺžnik.

Klávesmi Alt-F4 program ukončíme.

Zjednodušenie na záver


Pomenujme si tú časť grafickej plochy, do ktorej sa kreslí (teda jej Canvas) písmenom G. Potom namiesto Image1.Canvas budeme písať jednoducho G a za bodkou meno príkazu, ktorý chceme vykonať (napr. už vieme, že Rectangle znamená obdĺžnik).

Riešenie
Dvojkliknime do formuláru mimo Image1 aj mimo Button1, vtedy sa v editovacom okne objaví nové miesto na písanie programu (budeme tu definovať, čo sa má robiť ešte skôr ako všetko ostatné):
sem dopíšme g:=Image1.Canvas;
vráťme sa o niekoľko riadkov vyššie a dopíšme jeden riadok aj do definície formuláru:
g:TCanvas;
nezabudnime ešte prepísať časť programu v procedúre TForm1.Button1Click

Celý program vyzerá nasledovne:

Po spustení program pracuje úplne rovnako, t.j. nakreslí obdĺžnik.


Prostredie Delphi Obsah Trochu teórie