Čo je ŠCI?

Obsah školenia

Termíny Prihláška Lektori Linky

Termíny školení:

Kurz - lektor

Termín konania

Stav kurzu

Fotodokumentácia zo školenia, zoznamy

Kurz č.1 - RNDr. J.Machová  - 29.12.04 - 13.1.2005 - ukončený - GPH

 účastníci | foto

Kurz č.2 - Ing. V. Špak  - 28.1. - 8.2. 2005 - ukončený - GPH účastníci
Kurz č.3 - Ing. V. Špak  - 7.2. - 16.2.2005 - ukončený - SOUstroj. účastníci
Kurz č.5 - Ing. V. Špak  - 27. 2. -  10.3. 2005 - ukončený - 2.ZŠ, SOU

účastníci

Kurz č.4 - RNDr. J.Machová  - 10. 3 - 19.3.2005 - ukončený - GPH

účastníci | foto

Kurz č.6 - Ing. M. Nedelský  - 18.3. - 26. 3 2005 - ukončený - 6. ZŠ účastníci
Kurz č.7 - Ing. V. Špak  - 20. 3. - 3. 4. 2005 - ukončený - SOUstav.  
Kurz č.8 - Ing. V. Špak  - 10. 4. - 24.4. 2005 - ukončený - 3. ZŠ účastníci
Kurz č.9 - Ing. M. Nedelský  - 22.4. - 30.4. 2005  - ukončený - ZŠ-N.Ves účastníci
Kurz č.10 -Ing. V. Špak  - 18. 4. - 26.4. 2005 - ukončený - 7. ZŠ  
Kurz č.11-Ing. M. Nedelský  - 9.5. - 19.5. 2005 - ukončený- SOU požn. účastníci
Kurz č.12-RNDr. M.Spišáková  - 9.5. - 22.5. 2005 - ukončený - SPoŠ+4.ZŠ účastníci | foto
Kurz č.13-RNDr. J.Machová  - 2.5. - 13.5. 2005 - ukončený - 2. ZŠ účastníci | foto
Kurz č.14-RNDr. J.Machová  - 3.6. - 11.6. 2005 - ukončený - GPH účastníci | foto
Kurz č.15 -Ing. V. Špak  - 10.6. - 17.6. 2005 - ukončený - 7. ZŠ  
Kurz č.16-RNDr. M.Spišáková  - 13.6 - 24.6. 2005 - ukončený - 4.ZŠ+5. ZŠ účastníci | foto
Kurz č.17-RNDr. J.Machová  - 1.7. - 8.7. 2005 - ukončený  - OA účastníci | foto
Kurz č.18-RNDr. J.Machová  - 21.7. - 27.7. 2005 - ukončený -GPH+SPoŠ účastníci | foto
Kurz č.19-RNDr.J. Machová  - 22.8. - 26.8. 2005 - ukončený  - ZSŠ+ZŠ

účastnícii| foto

Kurz č.20-RNDr. M.Spišáková  - 24.8. - 2.9. 2005 - ukončený  - 6.ZŠ

účastníci | foto

Kurz č.22-Ing. Špak  - 10.10. - 25.10.2005 - obsadený  
Kurz č. 23-RNDr.M.Spišáková -  2.11.- 11.11.2005  -ukončený - SOUS MI

účastníci | foto

       

Presné termíny a časový rozpis školení upresníme s prihlásenými záujemcami.