Čo je ŠCI?

Obsah školenia

Termíny Prihláška Lektori Linky

 

Obsah školenia:

  • Práca v prostredí Windows, práca s PC...................   3 hod.

  • Prác s grafikou ....................................................   2 hod.

  • Práca s textom (Word)..........................................   4 hod.

  • Práca s tabuľkami (Excel)......................................   4 hod.

  • Príprava prezentácií (PowerPoint)...........................   3 hod.

  • Používanie služieb Internetu...................................   4 hod.

  • Aplikácie IKT do predmetov.....................................  4 hod.

  • Tvorba projektu.....................................................  6 hod.

  • Spoločná obhajoba projektu ...................................  6 hod.

Dĺžka trvania školenia:

            Dĺžka trvania jedného kurzu: 36 hodín

            Stiahnite si podrobný obsah jednotlivých modulov školenia!