Čo je ŠCI?

Obsah školenia

Termíny Prihláška Lektori Linky

 

Školenia ŠCI vedú lektori:

 

RNDr. Jana Machová

Ing. Martin Nedelský

RNDr. Mária Spišáková

Ing. Vladimír Špak

 

O prípadné ďalšie informácie požiadajte elektronickou poštou, alebo na tel. čísle sekretariátu školy: ( 056 ) 64 23 097