Čo je ŠCI?

Obsah školenia

Termíny Prihláška Lektori Linky

 

Prihláška na školenie:

Stiahnite si formuláre v "doc" formáte:

Prihláška - prihláška účastníka  školenia

Anketa - prieskum vstupných zručností účastníka

 

Vyplnenú a potvrdenú prihlášku spolu s vyplnenou anketou doručte osobne, alebo  pošlite na adresu:

RNDr. Jana Machová

ŠCI pri Gymnáziu P.Horova

Masarykova 1

071 01 Michalo

Prípadné informácie na telefónnom čísle sekretariátu školy: ( 056 ) 64 23 097