Práca s databázovým systémom MS ACCESS

  Tento kurz o databázach je určený začiatočníkom v používaní databázových systémov. Postupuje od návrhu efektívnej databázy cez tvorbu tabuliek, primárnych kľúčov a indexov, cez relácie a hľadaní informácií v databázach až ku efektnému výstupu požadovaných informácií formou formulárov a zostáv databázy.
 1. Prečo databázy 

 2. História DS

 3. Navrhovanie databázy 

 4. Prostredie MS ACCESS 

 5. Tabuľka 

 6. Primárny kľúč

 7. Relácie 

 8. Hľadanie údajov

 9. Dotazy

 10. Formuláre

 11. Zostavy

 12. DS v počítačovej sieti 

 

© Mária Spišáková