OBSAH:


Digitalizácia zvuku

Záznam zvuku

Efekty, editácia zvuku

Zvukové formáty
wav, midi, mp3


Editory a prehrávače
zvuku


Odkazy na ďalšie zdroje
© RNDr. Jana Machová, 2004
Záznam zvuku

Hlasitosť zvuku

Pri nahrávaní zvuku si musíme najprv nastaviť ovládače hlasitosti. Pri dvojkliku myši na ikonu hlasitosti na hlavnej lište si v otvorenom okne v menu Možnosti - Vlastnosti postupne otvoríme panely ovládačov pre prehrávanie a pre záznam zvuku. Ovládače umožňujú nastaviť úrovne hlasitosti, ako aj vyváženie ľavého a pravého zvukového kanála. Umožňujú vybrať spôsob nahrávania - cez mikrofón, stereo mixer, line in a pod. (Pozor, zaškrtávacie políčka v kontrol paneloch sú navzájom opačné)

Kontrol panel pre prehrávanieKontrol panel pre nahrávanie

Príslušenstvo - Zábava - Nahrávanie zvuku

Pre vytvorenie jednoduchého záznamu zvuku použijme najprv program, ktorý je súčasťou príslušenstva OS Windows. Umožňuje záznam dlhý až 1 minútu, ktorý môžeme uložiť vo formáte wav - Windows PCM zvuk (pozri digitalizácia zvuku). Program ponúka aj jednoduché efekty, ako je zrýchlenie, či spomalenie záznamu, vloženie ozveny a zaujímavé spätné prehrávanie.


ÚLOHA 1: Vytvorte krátky zvukový záznam s ozvenou v programe "Záznam zvuku" - "hlásenie dedinského rozhlasu" a uložte ju. Pozrite si veľkosť súboru a urobte prepočet v závislosti od dĺžky záznamu.


Nahrávanie v editore COOL EDIT

Oveľa viac možností pre nahrávanie a úpravu zvuku ponúka program Cool Edit - shareware (novšia verzia programu je Adobe Audition), ktorý umožňuje nahrávanie viacerých stôp a ich následné mixovanie, strih. Je to silný nástroj ponúkajúci množstvo filtrov, efektov, odstraňovanie nežiadúcich vplyvov - šumov, frekvenčnú analýzu a t.ď. Pri otvorení nového súboru program ponúka voľbu vzorkovacej frekvencie - sample rate, voľbu počtu kanálov - channels - mono resp. stereo a voľbu rozlíšenia - resolution - 8, 16 a 32 bit.


Prostredie programu Cool Edit Pro

Nahrávanie ovládame panelom so štandardným značením, zobrazenie nahraného záznamu ovládame horizontálnym a vertikálnym zoom-om. "Level meters" detekuje intezitu aktuálne nahrávaného signálu.


ÚLOHA 2: Vytvorte zvukové záznamy jednoduchých hlások, uložte ich a pozrite si ich priebehy pri horizontálnom zväčšení. Nahrajte ten istý zvuk v rôznej kvalite záznamu s rôznym rozlíšením, mono, stereo a porovnajte veľkosť záznamu.


Nahrávanie viacerých stôp v Cool Edit


Nahrávanie viacerých stôp v Cool Edit Pro

Pri nahrávaní viacerých stôp sa prepneme do režimu Multitrack Mixer ( kláves F12, resp. View - Multitrach view). Jednotlivé stopy ovládame tlačidlami:

             - r - record (nahrávanie stopy)
- s - solo (potlačenie prehrávania všetkých ostatných stôp okrem zvolenej)
- m - mute (potlačenie prehrávania danej stopy)
- P - Pan (vyvažovanie ľavého a pravého knála)
             - V - Volume (ovládanie hlasitosti

Každú stopu môžeme zvlášť upraviť, odšumiť, orezať - to si ukážeme v nasledujúcej kapitole. Všetky stopy zmixujeme do jedného stereo záznamu voľbou Edit - MixDown .


Nahrávanie v editore AUDACITY

Jednoduché a užívateľsky príjemné prostredie pre nahrávanie a úpravu zvuku ponúka program Audacity - free verzia programu a informácie nájdete na http://audacity.sourceforge.net. Ponúka menej možností ako vyššie uvedený Cool Edit, ale pre naše potreby editácie zvuku stačí. Umožňuje nahrávanie viacerých stôp a ich následné mixovanie, strih, ponúka odstraňovanie nežiadúcich vplyvov - šumov, niekoľko efektov, t.ď. Voľbu vzorkovacej frekvencie, počet kanálov a rozlíšenie je potrebné nastaviť v ponuke File - Preferences.


Prostredie programu AUDACITY
Ovládací panel programu AUDACITY

Nahrávanie ovládame panelom so štandardným značením, zobrazenie nahraného záznamu ovládame horizontálnym a vertikálnym zoom-om.

Každú stopu môžeme zvlášť upraviť, odšumiť, orezať - to si ukážeme v nasledujúcej kapitole. Všetky stopy zmixujeme do jedného stereo záznamu voľbou Project - Quick Mix .


ÚLOHA 3: Nahrajte do prvej stopy v programe Audacity prvý hlas svojej obľúbenej piesne, druhý hlas tej istej piesne do druhej stopy. Obe stopy zmixujte a uložte.