OBSAH:


Digitalizácia zvuku

Záznam zvuku

Efekty, editácia zvuku

Zvukové formáty
wav, midi, mp3


Editory a prehrávače
zvuku


Odkazy na ďalšie zdroje
© RNDr. Jana Machová, 2004
Formáty zvuku

Zvukový formát "wav"

Zvukové záznamy uložené vo formáte wav obsahujú všetky informácie nutné pre CD kvalitu nahrávky. Ak meranie napäťových úrovní analógového signálu prebehlo približne 44000 krát, tak na osi y vznikne nameraných okolo 65000 rôznych hodnôt. Z toho dôvodu minútová nahrávka zaberá viac ako 10MB pamäte. Tento formát preto nie je vhodný pre prenos po sieti. V tejto kapitole sa skôr zameriame na formáty vhodné na web - midi a mp3.

Čo je MIDI?

MIDI (Musical Instrument Digital Interface) je mezinárodný štandard, ktorý používajú rôzne hudobné nástroje a zariadenia (syntetizátory, samplery, zvukové moduly, počítače, audio technika, videotechnika, svetelná technika) za účelom vzájomnej komunikácie. Ide vlastne o druh sériového rozhrannia, po ktorom putujú informácie o hudobných dátach. Tvar týchto dát je štandardizovaný podľa normy (používa sa už skoro 2 desaťročia - štandard GM - General Midi, či novší XG). Súbor s dátami má koncovku mid.

MIDI - komunikácia prebieha pomocou digitálnych správ na 1 až 16 kanáloch. Keďže vlastnosti midi stôp sú zapísané v textovej podobe, majú midi súbory malinkú veľkosť (rádovo desiatky kB) a sú preto vhodné pre web, prezentáciu a p. Zvuková karta je kľúčové miesto celého reťazca, lebo tá určuje výstupnú kvalitu MIDI súboru (mala by mať GM).

Rôzne zobrazenia midi stôp
v programe Cakewalk
Midi súbor - textový zápis
vlastností zvukového záznamu

Samotný midi zápis si môžeme prezrieť v midi editoroch napr. v programe Cakewalk (o ďalších midi editoroch si viac povieme v nasledujúcej kapitole). V rôznych editovacích oknách môžeme vidieť MIDI stopy, ktoré sú priradené jednotlivým MIDI kanálom, banky nástrojov, notový zápis stôp ako aj môžeme zobraziť noty v podobe obdĺžníčkov o rôznej dĺžke, vyjadrujúcej dĺžku trvania noty v dobách podľa zvoleného taktu.

Na vytvorenie midi skladby ani nepotrebujeme hudobný nástroj, stačí myš, či tablet, hudobný sluch a vhodný softvér, i keď tento spôsob je pracnejší ako pomocou pripojeného MIDI syntetizátora. Hráte skladbu na pripojnom syntetizátore a program za vás píše noty - to by Mozart asi vytvoril niekoľkonásobné dielo, ako v skutočnosti. Existuje aj SW, ktorý z oskenovaných nôt vytvorí odpovedajúcu skladbu napr. aj v midi formáte..

Karaoke


Prostredie programu Karaoke

Z veľkého množstva serverov si môžeme stiahnuť už vytvorené midi súbory rôznych skladieb a piesní. Jeden z vyhľadávačov midi súborov nájdete aj na adrese www.vanbasco.com/midisearch. Stačí zadať interpréta, či názov piesne.

Existuje množstvo prehrávačov midi súborov. Šikovným free prehrávačom midi súborov, ktorý dokáže zobrazovať aj slová v rytme prehrávanej piesne, prípadne zmeniť tempo či vykonať transpozíciu piesne do inej tóniny, je program Karaoke, ktorý sa dá stiahnuť tiež na adrese www.vanbasco.com.


ÚLOHA 1: Stiahnite si midi vašej obľúbenej piesne. Vytvorte v programe CoolEdit v režime "Multitrack" prvú stopu pomocou programu Karaoke. V kontrol paleli pre nahrávanie vyberte "Stereo mixer", v programe Karaoke spusťte vybrané midi a súčasne v programe CoolEdit zapnite nahrávanie prvej stopy. V kontrol paleli pre nahrávanie vyberte "mic" - mikrofón a do druhej stopy nahrajte spev. (Prvú stopu súčasne počúvajte cez sluchátka.) Odstráňte šum! Stopy zmixujte a upravte do výslednej podoby.


Obľúbené "mp3-ky"

Tento formát vznikol pred 15 rokmi a jeho spopularizovanie spôsobil nárast výkonnosti počítačov a komercializácia internetu, na internete sa objavili sharewarové aj freewarové enkodery a dekódery - tzv. grabery.

STRATOVÁ KOMPRESIA - MP3 kompresia funguje na princípe znalostí psychoakustiky, využíva nedokonalosť ľudského sluchu. Naše ucho napr. nie je schopné začuť niektoré nízke tóny, ak sú prekryté vyššími, silnejší signál prekrýva slabší signál. Zjednodušene možno povedať, že v mp3 sa zložky zvuku, ktoré by sme aj tak nepočuli, vymažú. Kompresia odstráni pri prepočte práve tieto signály. Celý proces je samozrejme zložitejší, ale toto je základ komprese formátu mp3.

O výhodách kompresie nás presviedča hlavne veľkosť výsledného súboru. Základná veličina, ktorá ovplyvnňuje kvalitu mp3 súboru je tzv. bitrate - rýchlosť dátového toku (udáva sa v jednotkách kbps - kilobit za sekundu). Čím je bitrate vyšší, tým je lepšia kvalita. U AUDIO CD je bitrate 1,4Mbps, súbor mp3 s kvalitou považovanou za vyhovujúcu má bitrate 128kbps. Porovnajte údaje v nasledujúcej tabuľke:

Forma záznamuDĺžka záznamu - min:sVeľkosť záznamuKoeficient MB/minPomer k originálu
wav kópia audio stopy z CD nosiča2 : 3226,95 MB10,641 : 1
mp3 CD kvalita 128 kbps2 : 322,45 MB 0,971 : 11
mp3 takmer CD kvalita 80 kbps2 : 321,54 MB0,611 : 18
mp3 rádio kvalita 64 kbps2 : 321,23 MB0,481 : 22

Uloženie súboru vo formáte mp3
v programe WaveLab
Možnosti voľby kvality nahrávky
v mp3 formáte

ÚLOHA 2: Otvorte nahrávku z predchádzajúcej kapitoly, ktorá je uložená vo formáte "wav". V programe WaveLab, alebo inom enkoderi ju uložte vo formáte mp3. Porovnajte veľkosti oboch súborov a vypočítajte kompresný pomer.