OBSAH:


Digitalizácia zvuku

Záznam zvuku

Efekty, editácia zvuku

Zvukové formáty
wav, midi, mp3


Editory a prehrávače
zvuku


Odkazy na ďalšie zdroje
© RNDr. Jana Machová, 2004
Nahrávame zvuk
O čom bude reč?


Pochopenie principu digitálneho spracovania zvuku nie je tak zložité, ako sa na prvý pohľad zdá. Zjednodušene to môžeme prirovnať k hovorenému slovu. Skladaním jednotlivých písmen abecedy sa vytvárajú jednotlivé slová, ktoré sme schopní vnímať. Počítače však rozumejú iba tzv. binárnej reči, v ktorej existujú len 0 a 1. Preto každé písmeno je prevedené do binárneho kódu.

O tom, ako prevedieme zvukovú informáciu na postupnosť jednotiek a núl, ako vytvoriť zvukovú nahrávku, ako ju upraviť sa dozvieme v nasledujúcich kapitolách tohto hypertextu.