Akreditované
centrum ECDL
 Komerčné kurzy  CISCO akadémia
 pri GPH
Elearning.gphmi.sk
- vzdelávací server
Digitálni štúrovci Otvorená cesta
k úspechu
 Ciara