Kurzy pre širokú verejnosť

V rámci podnikateľskej činnosti ponúkame širokej verejnosti tieto komerčné kurzy:

Obsah štúdia, časová dotácia, podmienky nástupu a ceny sa dozviete na stránkach jednotlivých kurzov.

 

 Aktualizácia 24. 02. 2007 © GPH Michalovce