DHSG DGYQWO YSH DKHAS DUYFHDGFHG HSGFYGYFUIODGHGXMH GJHS GHSGJDJG F KRYPTOGRAFIA
   

Kryptografia - úvod

          Ľudí už od nepamäti priťahovali tajomstvá a utajené informácie. Deti sa rady hrajú na hľadanie pokladu, hľadajú vianočné darčeky, vymýšľajú si rôzne tajné abecedy. Niekde hlboko v nás je zakorenená potreba niečo skrývať, ale na druhú stranu aj objavovať nové, nepoznané a hlavne zakázané alebo skôr pred nami ukryté predmety a informácie. Rôzne vojenské tajomstvá, tajné dokumenty, ktoré sa nesmeli za žiadnu cenu dostať do rúk neoprávneným osobám a už vôbec nie nepriateľom dali podnety na vznik kryptografie, čiže utajovania, šifrovania. Súčasne s kryptografiou musela vzniknúť aj kryptoanalýza, čiže dešifrovanie zašifrovanej správy bez akýchkoľvek bližších alebo len s malým množstvom informácií o spôsobe šifrovania. Obe tieto vedné disciplíny zahŕňa kryptológia. Slovo kryptografia sa skladá z dvoch gréckych slov kryptos - skrytý a graphein - písať. Niekedy ale zašifrovať správu nestačí a treba ju aj patrične ukryť. Touto oblasťou utajovania sa zaoberá steganografia, steganos - schovaný.
  WBZYK OEIWQ 10101010