Nová súťaž v programovaní v Imagine

 

Naša škola začína novú tradíciu v súťažiach v programovaní v jazyku Imagine. Súťaž je určená pre študetov 1. ročníkov stredných škôl, žiakov tercie, kvarty a kvinty osemročných gymnázií  a žiakov 7.- 9- ročníka základných škôl. Súťaží sa v tvorbe programov v jazyku Imagine a  v tvorbe a úprave algoritmov a v logických hádankách. Súťaží sa v dvoch kategóriách mladší a starší  žiaci. Súťažné úlohy pripravila pani Zuzana Szabóová.

 Tohto roku sme začali nultým ročníkom súťaže. Uskutočnil sa 27. 2. 2008. Súťaž otvoril pán riaditeľ Rudolf Gadomský. Zúčastnilo sa ho 14 žiakov v kategórii  mladších žiakov a 5 študentov v kategórii starších žiakov. Viťazi získali hodnotné ceny, ktoré im odovzdala zástupkyňa riaditeľa školy pani Katarína Olšavová.

Veríme, že budúci ročník súťaže bude mať dobrú publicitu a veľa účastníkov.

       
Pozvánka Súťažné úlohy:

mladší žiaci
starší žiaci

Fotografie
z podujatia
Výsledky súťaže:

mladší žiaci
starší žiaci

       
Aktualizácia 8.3.2008 (c) GPH