English language

A k t u a l i t y :

12.06.2008: V dňoch 28. - 29.8.2008 bude na našom gymnáziu 2. dňový seminár pre učiteľov fyziky - Vanovičove dni. Všetkých učiteľov zo škôl z celého Slovenska srdečne pozývame. Preštudujte si prosím  presnejšie informácie na pozvánke >>>>


28.05.2008: Na stránke školy pribudli nové fotografie z rozlúčky so štvrtákmi a tiež fotografie z Valentínskeho plesu >>>>>


28.05.2008: Blahoželáme našim študentom k vynikajúcemu umiestneniu v krajskom kole matematickej olympiády: V kategórii B obsadil Milan Jančár z 2.A 3.miesto a v kategórii C získali Juraj Horňák z 1.A 3.miesto a Mária Mrázová, taktiež z 1.A, 8.miesto.


22.05.2008: Blahoželáme našim študentom - účastníkom  krajského kola 49. ročníka  "FYZIKÁLNEJ OLYMPIÁDY"  ( konalo v SPŠ- strojníckej, Komenského 2 , Košice  ) za  úspešnú reprezentáciu  :Úspešní riešitelia: Gelžinský Július  – 2.A- kat. C - 5. miesto, Horňák Juraj -  1. A – kat. D -  6. miesto,
Naše
blahoželanie sa spája tiež s dosiahnutými veľmi dobrými  výsledkami žiakov  :Jančár Milan – 2.A – kat. C - 9. miesto,Kohútová Ivona  – 1.D- kat. D - 18. miesto, Kažmirský Peter – 3.A – kat. B - 10. miesto.
Blahoželáme našim študentom - účastníkom 2. kola 2. ročníka ASTRONOMICKEJ OLYMPIÁDY ( konalo v Prešove ) za úspešnú reprezentáciu :
Absolútny váťaz: Štefančík Michal -  1. A – 1. miesto, Lechmanová Katarína – 1.F- 4. miesto, Michal Štefančík súťažil aj v celoslovenskom kole 2. ročníka Astronomickej olympiády vo Vysokých Tatrách.


22.05.2008: Blahoželáme našim študentom - účastníkom  krajského kola súťaže "ČO VIEŠ O HVIEZDACH 2008"  ( konalo v CVČ Domino v Košiciach ) za výnimočne úspešnú reprezentáciu :
absolútny víťaz: Košičan Slavomír – 2.B - 1. miesto, Štefančík Michal -  1. A – 2.miesto, Lechmanová Katarína – 1.F- 3. miesto ( 29,5 b ).
Všetci  postupujú do celoštátneho kola, ktoré sa uskutoční vo Hvezdárni a planetáriu Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom  5. júna 2008.


09.05.2008: Prinášame výsledky prijímacích pohovorov nanašu školu  do 1. ročníka v šk. roku 2008/2009 
Výsledky do všeobecnej triedy
Výsledky do informatickej triedy
Výsledky do športovej triedy


02.05.2008: Študentka 4.B triedy Lucia Pavlíková získala na krajskom kole biologickej olympiády 2. miesto a na celoslovenskom kole v tejto olympiáde 7. miesto. Blahoželáme.


09.04.2008: Hádzanárky našej školy, ktoré sa zúčastnili Majstrovstiev sveta v hádzanej školských družstiev v Dánsku sa vo veľmi vyrovnanej súťaži umiestnili na krásnom 8. mieste. Blahoželáme. Pozriťe sa na oficiálne výsledky súťaže


09.04.2008: Dňa 4.4.2008 sa uskutočnilo regionálne kolo súťaže Cisco Olymp. Našu školu reprezentovali 2 družstvá v súťaži družstiev a 2 študenti v súťaži jednotlivcov. Družstvo v zložení Martin Hanes, Maroš Kasinec, Michal Sekletár (všetci zo 4.A) obsadilo krásne 2. miesto. Za 1. družstvo zaostalo o 0, 38%. V súťaži jednotlivcov Maroš Kasinec obsadil 2. a Martin Hanes 3. miesto. Blahoželáme.  Pozrite si výsledky súťaže


09.04.2008: Dňa 1.4.2008 sa uskutočnilo na našej škole Krajské kolo Matematickej olympiády, v ktorom si zmeralo sily 30 študentov z Michaloviec, Sobraniec, Trebišova a Veľkých Kapušian. GPH reprezentovali traja študenti prvého a dvaja študenti druhého ročníka.


29.03.2008: Dňa 27.3.2008 sa uskutočnila medzinárodná matematická súťaž KLOKAN, do ktorej sa zapojilo 151 našich študentov. O výsledkoch v rámci našej školy budú študenti informovaní už v pondelok 31.3.2008 na matematickej nástenke. Celoslovenské výsledky tejto súťaže, spolu s výsledkami novej súťaže EXPERT, do ktorej sa zapojilo 31 našich študentov, budú sprístupnené cca o o mesiac.


16.03.2008: Informácie o poskytovaní štipendií vlády SR pre študentov 3. ročníka stredných škôl pre štúdium v zahraničí  na stránke KSK, alebo na stránke Ministerstva školstva SR. Výborná príležitosť pre šikovných tretiakov!!!Termín doručenia prihlášky je 11.4.2008


16.03.2008: Na stránkach sme zverejnili kritériá prijímacích skúšok a termíny konania prijímacích skúšok do 1. ročníka na školský rok 2008/2009 pre našu školu.


12.03.2008: Študenti 3. ročníka sa prihlasujú na voliteľné predmety prostredníctvom pracovnej verzie nášho nového školského portálu, ktorý je umiestnený na: novom portáli školy. Termín prihlasovania sa nemení. Nový portál školy>>>


08.03.2008: Naša škola získala certifikát PQM, ktorým sa potvrdzuje, že  Gymnázium Pavla Horova zaviedla a používa systém manažérsta podľa normy STN EN ISO 9001:2001 v odbore výchovno-vzdelávacia činnosť>>>>


08.03.2008: V časti  O škole - IGePeHa-boj sme zverejnili výsledky súťaže zo dňa 27.2.2008. Pozrite sa, ako obstáli naši študenti>>>>>


01.02.2008: Ponuka pre študentov 1: a 2. ročníka SŠ študovať na prestížnej strednej škole v Thajsku. Info sme dostali od Michala Čurpeka z Prešova. V prípade bližšej info ho môžete kontaktovať na misho.curpek(a)centrum.sk. Viac o štúdiu v Thajsku>>>>


30.5.2007: V časti "Kabinety - Informatika " pribudli odkaz na web na tvorbu a menežovanie webových projektov a odkaz na nový vyhľadávač webových stránok - eSempeR. Spoluautorom projektov je naš študent z 2. A.