meno*
e-mail 
http://
"; //vypis cisel stranok if ($stran > 1) { for ($i = 1 ; $i <= $stran ; ++$i) { if ($i == $p) echo "$p "; else echo "$i "; } echo "\n
"; } //vypis odkazov if ($odkazov > 0) { $od = ($odkazov-1)-(($p-1)*$pp); $do = $od-$pp+1; if ($do < 0) $do = 0; for ($i = $od ; $i >= $do; --$i) { $parts = explode($oddelovac,$f[$i]); //rozdeli riadok podla oddelovaca //odtialto nasleduje HTML formatovanie, ktore sa da bez prolbemu zmenit na ine if ($parts[1] != "") echo "$parts[0]"; else echo $parts[0]; if ($parts[2] != "") echo " [$parts[2]]"; echo " -- $parts[4]

$parts[3]
"; } } //vypis cisel stranok if ($stran > 1) { for ($i = 1 ; $i <= $stran ; ++$i) { if ($i == $p) echo "$p "; else echo "$i "; } echo "\n
"; } ?>