Gymnázium Pavla Horova
v Michalovciach
 Kresba gymnázia

Tento portál školy sme prestali aktualizovať od 30.6.2008. Materiály na ňom môžete nájsť na adrese: http://server.gphmi.sk

Od 1.7.2008 funguje nový portál školy. Jeho adresa je www.gphmi.sk

Naša škola získala PQM certifikát podľa normy ISO 9001:2001 pre výchovno-vzdelávaciu činnosť

Adresa Gymnázium Pavla Horova,
Masarykova 1, 071 79 Michalovce
Telefón 00421-56-6423097 - sekretariát
056-64 20 642 - riaditeľ
056-6420 643 - zástupca
Fax 056-64 20 642
E-mail:gph@gphmi.sk
Bankové spojenie 7000188236/8180 - darovací účet
IČO školy 000161063
DIČ školy 2020747707

Pripojenie našej školy do siete Internet je financované projektom INFOVEK.
Posledná aktualizácia