Priháška vyplnená.

"; $mail="alexandra.gubikova@zoznam.sk"; $text=<< pri
Názov kurzu: $kurz
Trimester: $trimester
 
Meno, priezvisko, titul: $meno
Adresa trvalého bydliska: $adresa
Škola a ročník: $skola_a_rocnik
Firma: $firma
Adresa firmy, PSČ: $firma_adresa
 
Telefón: $telefon
Fax: $fax
E-mail: $email
 
Variabilný symbol: $varsym
Počet osôb: $pocet
Mená ďalších osôb: $dalsiemena
 
IČO: $ico
DIČ: $dic
IČ DPH: $dph
ČÍSLO ÚČTU: $cislo1 / $cislo2
END; $date = date( 'r' ); $headers = <<Priháška bola odoslaná správne.

Návrat na úvodnú stránku.

'); else echo('

Chyba pri posielaní prihášky, skúste znovu.

'); } } if ($zobraz) { ?>

PRIHLÁŠKA do kurzu nemeckého jazyka

na Gymnáziu Pavla Horova v Michalovciach


Nevyplnili ste všetky potrebné údaje. Pre odoslanie prihlášky je nevyhnutné vyplniť meno a základné kontaktné údaje (telefón alebo e-mail).
Informácie pre účastníkov:
  • Prihláška zaslaná elektronickou formou slúži ako predbežná rezervácia kurzu.
  • O presnom termíne a konkrétnej organizácii kurzu Vás budeme včas informovať prostredníctvom e-mailu, alebo telefonicky.
  • V prípade neúčasti sa poplatok nevracia.
  • Zmena lektora vyhradená.
  • Poplatok treba uhradiť pred začatím kurzu formou šeku, najneskôr na prvej hodine v hotovosti na sekretariáte našej školy  alebo prevodom na číslo účtu:
  • Pri prezentácii na prvej hodine prosíme preukázať sa dokladom o zaplatení účastníckeho poplatku (fotokópia výpisu z banky, ústrižok zo zloženky typu A).

* - povinný údaj

Názov kurzu                                                                                     Trimester
        
Meno, priezvisko, titul
*
Adresa trvalého bydliska

Škola a ročník
* (iba pre žiakov a žiačky)
Firma
*

Adresa firmy, PSČ
*

Telefón
* (alebo e-mail)
Fax

E-mail
* (alebo telefón)
Variabilný symbol
*
Počet osôb
  *
Mená ďalších osôb

* - povinný údaj

Údaje o spoločnosti:

IČO
DIČ
IČ DPH
ČÍSLO ÚČTU /