ZOZNAM KURZOV NEMECKÉHO JAZYKA

NA GYMNÁZIU PAVLA HOROVA

 

Cieľová skupina Názov kurzu Počet hodín / 1 trimester Cena za 1 vyučovaciu  hodinu (45 min)  Cena za trimester

-  deti –

v    Nemčina pre deti hrou – prvý kontakt (6-8 rokov) *

54 hodín  40,- Sk 2160,- Sk

v Nemčina pre deti (7-10 rokov)*

48 hodín 45,- Sk

 

2160,- SK

v     Nemčina pre začiatočníkov

    (II. st. ZŠ)   *

54 hodín 40,- Sk 2160,- SK

v     Nemčina pre  pokročilých  

      (II. st. ZŠ)  *

54 hodín 40,- Sk 2160,- SK

   -záujemcovia

   o triedu KMK-

v     Príprava žiakov ZŠ do triedy KMK s rozšíreným vyučovaním nemeckého jazyka     *

54 hodín 45,- Sk 2430,- SK

- maturanti -

v    Príprava na externú časť maturitnej skúšky v nemeckom jazyku  *

  60 hodín     60,- Sk 3600,- SK

v    Príprava na internú časť  maturitnej skúšky v nemeckom jazyku *

   54 hodín       60,- Sk

 

3240,- SK

- dospelí -

v     Nemčina pre začiatočníkov *

54 hodín 60,- Sk 3240,- SK

v    Nemčina pre pokročilých  *

54 hodín   60,- Sk 3240,- SK

v     Intenzívny kurz nemčiny *

80 hodín   60,- Sk 4800,- SK
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dôležité informácie:

*Účastníci  dostávajú osvedčenie o získanom vzdelaní po absolvovaní kurzu nemeckého jazyka

         na Gymnáziu Pavla Horova v Michalovciach.

  * Žiaci, ktorí dostanú osvedčenie o získanom vzdelaní v tomto kurze, budú 

            bodovo zvýhodnení pri prijímacích skúškach na našu školu, ale iba v prípade, že si zvolia triedu KMK vopred.

*  Na základe rozhodnutia Akreditačnej komisie Ministerstva školstva Slovenskej republiky pre ďalšie vzdelávanie  dostala naša vzdelávacia ustanovizeň:

Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1, 07179 Michalovce

 rozhodnutie o vydaní potvrdenia o akreditácii  kurzov označených *. Účastníci kurzov pre dospelých dostávajú OSVEDČENIE o získanom vzdelaní s celoštátnou platnosťou vydané podľa § 8 ods. 1 zákona č. 386/1997 Z.z. o ďalšom vzdelávaní a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z.z. o zamestnanosti v znení zákona č. 70/1997 Z.z. v znení zákona č. 567/2001 Z.z.

 

 

Začiatok kurzov:

marec 2007

Miesto:

jazykové laboratórium

na  GPH

 

 prihláška do kurzu

Kontakt:

alexandra.gubikova@zoznam.sk

 

Termín prihlásenia pre kurz do triedy KMK a pre maturantov:

do 25. februára 2007

1. Termín prihlásenia pre ostatné kurzy:

 do konca februára 2007


© Mgr. Alexandra Gubíková PK NEJ