Späť

Bilancia 47. ročníka MO

V školskom roku 1997/98 prebehol na školách 47. ročník matematickej olympiády. Do tejto súťaže sa zapojilo okolo 400 žiakov stredných škôl nášho kraja (z nášho gymnázia 36), z toho úspešných riešiteľov v druhom (krajskom) kole bolo spolu vo všetkých kategóriách 67 (z nášho gymnázia 10).

Týmito veľmi peknými výsledkami sa naše gymnázium zaradilo hneď za renomované košické gymnáziá.

V kategórii C sa do krajského kola prebojovalo až 16 našich riešiteľov. Šiesti z nich boli úspešní (Ján Uhrín - tretie miesto, D. Hreňo 1.E, K. Mikolajová 1.D, J. Varju 1.A, M. Hochmanová 1.D, J. Juhász 1.D). Srdečne blahoželáme!

V kategórii B sa tentora do krajského kola prebojovali šiesti naši druháci, latku úspešnosti sa však nepodarilo zdolať žiadnemu z nich. Najbližšie k tejto "méte" bola Veronika Horňáková z 2.F, ktorej k titulu úspešného riešiteľa chýbal 1 bod.

V kategórii A nás reprezentovalo v krajskom kole 14 účastníkov. Štyria z nich ( R. Kotorová zo 4.B, V. Lakatoš z 3.B, E. Seman z 3.B, M. Pašutová zo 4.F) získali titul úspešného riešiteľa, nezanedbateľný bol aj výkon ostatných. Sme radi, že predovšetkým naši štvrtáci "zúročili" svoje nadštandardné snaženia v oblasti matematiky počas štúdia na našej škole. Úprimne blahoželáme a prajeme veľa úspechov vo vysokoškolskom štúdiu!

V kategórii P sme mali v krajskom kole 4 účastníkov, vysokú latku náročnosti tentoraz nezdolal žiaden z nich.

Záverom celkovo veľmi úspešného 47. ročníka MO chceme všetkým našim olympionikom poďakovať za ich záujem, snahu i výkony.

-md-
Späť