Späť

Bilancia 46. ročníka MO

V školskom roku 1996/97 prebehol na stredných školách 46. ročník matematickej olympiády, súťaže, ktorú organizuje MŠMŠ a JSMF. Aj toho roku nám naši olympionici urobili veľkú radosť peknými výsledkami, ktoré dosiahli v tvrdej konkurencii stredných škôl Košického kraja.

V kategórii C sa do krajského kola prebojovali traja riešitelia, pričom latku úspešnosti sa podarilo zdolať iba Erike Škrabuľakovej z 1.E triedy - obsadila ôsme miesto. Za pochvalnú zmienku však stojí i bodový zisk Jaroslava Čižmára z 1.A triedy a Veroniky Horňákovaj z 1.F, a my veríme, že o týchto riešiteľoch ešte v budúcnosti budeme počuť.

V kategórii B postúpili do krajského kola šiesti naši olympionici (E.Seman, V.Lakatoš, I.Matina, A.Nawka, P.Karády a P.Béreš). O náročnosti úloh v tejto kategórii svedčí aj skutočnosť, že titul úspešného rieśiteľa sa podarilo získať celkovo iba ôsmim riešiteľom z celého kraja. O to viac nás teší, že medzi úspešnými sú aj dvaja naši študenti, a to Eduard Seman z 2.B (obsadil tretie miesto) a Vladimír Lakatoš z 2.B (piate miesto). K týmto veľmi pekným výsledkom im srdečne blahoželáme a prajeme veľa tvorivej invencie v najnáročnejšej kategórii A.

Príjemne nás prekvapilo, že do krajského kola kategórie A sa toho roku prebojovalo až 14 našich študentov. Súťažné úlohy "nahrávali" najmä riešiteľom -štvrtákom (jedna z použitých tém sa preberá až na konci tretieho ročníka). Sme radi, že medzi našimi štvrtákmi sa našiel jeden, ktorý veľmi pekne zabodoval a získal titul úspešného riešiteľa obsadením siedmeho miesta - Martin Berta zo 4.A riedy. Veľmi pekne si počínali aj Renáta Kortorová z 3.B, ktorá skončila "tesne pod čiarou" so ziskom ôsmich bodov, a Peter Vasiľ zo 4.A, ktorý mal o bod menej.

Najväčší úspech sme toho roku zaznamenali v kategórii P: na krajskej súťaži získal Peter Vasiľ šieste a Martin Berta deviate miesto. P.Vasiľ bol pozvaný aj do celoštátneho kola, kde obsadil vynikajúce piate miesto ! Úspešným štvrtákom úprimne blahoželáme, tešíme sa, že zúročili svoje doterajšie snaženia, a prajeme im - už ako vysokoškolákom - mnohé ďalšie "vavríny" ...

-md-
Späť