Späť

Bilancia 45. ročníka MO

V školskom roku 1995/96 prebehol na stredných školách 45. ročník matematickej olympiády, súťaže, ktorú organizuje MŠMŠ a JSMF. Naša škola ani tentoraz neostala bokom a zúčastnila sa MO vo všetkých kategóriách, pričom počtom zúčastnených študentov i dosiahnutými výsledkami potvrdila tradične veľmi dobrú úroveň tejto súťaže u nás.

Pre zaujímavosť uveďme, že do MO sa tohto roku zapojilo vo Východoslovenskom kraji spolu 668 študentov, z čoho úspešných v prvom kole bolo 377 a v druhom kole 93 študentov.

V našich podmienkach to z počtom zúčastnených a úspešných študentov bolo takto:

Školská časť kola : Druhé kolo :

V kategórii C sme teda mali 14 účastníkov regionálneho kola, laťku úspešnosti sa však podarilo zdolať len dvom. Boli to Eduard Seman (17 bodov - 4. miesto) a Vladimír Lakatoš (15 bodov - 5. miesto). Aj tí "menej šťastní" naši súťažiaci v tejto kategórií však celkom pekne "zabodovali", najmä Peter Béreš z 1.A (9 bodov - od titulu úspešného riešiteľa ho delil jeden bod), Alexander Nawka z 1.B (8 bodov), Pavol Pašuth z 1.A (7. bodov) a Ján Fedačko z 1.B (6 bodov).

V kategórii B sme sa mohli potešiť štyrmi úspešnými riešiteľmi. Najvýraznejší úspech dosiahla Renáta Kotorová z 2.B triedy, ktorá sa počtom bodov 18 umiestnila na 5. mieste v regionálnom kole. Jedenáste miesto obsadili s počtom bodov 12 Ivan Čopák a Branislav Semánek, obaja z 2.A triedy. O bod menej získala a na dvanástej priečke sa umiestnila Martina Pašuthová z 2.F. Jeden bod k titulu úspešného riešiteľa chýbal Bernardovi Pyšniakovi, 2 body Zuzane Šuškovej (obaja z 2.B triedy). Ďalší v poradí boli ich spolužiaci Katarína Kuľhová, Peter Sabo a Patrik Tačár.

V kategórii A sa našim riešiteľom laťku úspešnosti nepodarilo prekonať, umiestnenie troch z nich "tesne pod čiarou" však určite stojí za pochvalnú zmienku: Ján Ďzuppa zo 4.B získal 9. bodov, Peter Vasil z 3.A 8 bodov a Ľubomír Nistor zo 4.A 7 bodov.

V kategórii P sa našim najúspešnejším reprezentantom stal Ľubomír Nistor zo 4.A, obsadil druhé miesto v regionálnom kole a postúpil do celoslovenského kola súťaže. Tešia nás však, prirodzene, i výsledky ďalších riešiteľov v tejto veľmi náročnej kategórií: Martin Berta z 3.A získal 7 bodov, Peter Vasil z 3.A a Štefan Kučák zo 4.B triedy získali po 5 bodov v regionálnom kole súťaže.

Všetkým štvrtákom-olympionikom chceme aj touto cestou poďakovať za viacročnú reprezentáciu nášho gymnázia a poželať im veľa úspechov vo vysokoškolskom štúdiu. No a študentom nižších ročníkov útočiacim na olympijské priečky - menovaným i nemenovaným - želáme, aby sa im darilo prinajmenšom tak, ako ich predchodcom.

-md-
Späť