Späť

Bilancia 44. ročníka MO

V školskom roku 1994/95 prebehol na školách 44. ročník matematickej olympiády, súťaže, ktorú organizuje MŠ a JSMF. Ani v tomto školskom roku naša škola nezostala bokom a zúčastnila sa MO vo všetkých kategoriách, s výsledkami v kategoriách A a P dokonca nečakane výraznými a hrejivými... Ale poďme po poriadku.

V kategórii C sa do škoklského kola prebojovalo 22 prvákov. Pätnásti úspešní z tohto kola boli pozvaní do regionálneho kola súťaže. Tu však naši (spolu s ďalšími 115 súťažiacimi) "narazili" na pomerne tvrdú bariéru náročných úloh, ktorú zdolali len tí najzdatnejší. V kategórii C sme zvykli zaznamenať oproti tohoročným výsledkom aj niekoľkonásobne výšší počet úspešných riešiteľov regionálneho kola... Tentoraz ich však bolo iba 23. Sme radi, že sa medzi nich zaradili aj dvaja z našich olympionikov, a to Branislav Semánek a Ivan Čopák, obaja z 1.A triedy. Silná skupina riešiteľov z 1.B triedy ( P. Sabo, P. Tačár, K. Kuľhová, B. Pyšniak, Z. Sušková) spolu s M. Pašuthovou z 1.F skončila síce s nezanedbateľným bodovým ziskom, avšak "pod čiarou" úspešnosti.

V kategórii B boli zo siedmich účastníkov školského kola dve študentky úspešné: K. Brédová a H. Čenčariková, obe z 2.B triedy. Žiaľ, ich výkony v tradične náročnom regionálnom kole tejto kategórie na získanie titulu úspešného riešiteľa nestačili.

V kategórii A si trinásti zo štrnástich olympionikov s úlohami školského kola pomerne hravo poradili. Všetci trinásti boli pozvaní do regionálneho kola. (Na tomto mieste si dovolíme malú poznámku. Určite nie je bez zaujímavosti, že v počte olympionikov pozvaných do reg. kola v kat. A,B,C a P drží naše gymnázium zo všetkých stredných škôl na východnom Slovensku v tomto roku neoficiálny "prím"-veď celkovým počtom 35 predčilo dokonca aj renomované košické gymnáziá! Výsledok určite nie náhodný...) Vráťme sa však k úspešností jednotlivých súťažiacich. Už letmý pohľad do výsledkovej listiny naznačuje, že "latka úspešnost" bla postavená riadne vysoko! Zdolalo ju len 6 olympionikov z celého regiónu. O to viac nás teší, že nesklamal náš favorit, Martin Domány zo 4.A triedy- získal 5. miesto a postup do celoštátneho kola súťaže. Pekný výkon podali i niektorí tretiaci(Š. Kučák, Ľ. Hrehovčík, T. Beňuška, J.Džupa - všetci z 3.B triedy), pravda, náročné kritériá úspešnosti sa im tentoraz splniť nepodarilo. Martin Domány si vynikajúco počínal aj vo vrcholnom- 3. kole súťaže, kde sa taktiž zaradil medzi úspešných riešiteľov.

V kategórii P sa do krajského kola prebojovalo 6 našich študentov ( M. Domány zo 4.A, Š. Kučák z 3.B, Ľ. Nistor z 3.A, S. Savka zo 4.A, M. Paľo a M. Berta z 2.A). Všetci "zabodovali" (uviedli sme ich v poradí podľa počtu získaných bodov), avšak titul úspešného riešiteľa získal len jeden z nich - Martin Domány. Obsadil 5. miesto a prebojoval sa tak do celoštátneho kola, kde sa opäť zaradil medzi úspešných riešiteľov. Naledovalo týždenné výberové sústredenie adeptov na medzinárodnú olympiádu, ktoré určilo štyroch našich reprezentantov na IOI(medzinárodná olympiáda v informatike) a ďalších štyroch na CEOI (stredoeurópska olympiáda v inf.). M. Domány postupil na CEOI(stal sa súčasne 1. náhradníkom na IOI), kde opäť nesklamal. Vrátil sa z maďarského Szegedu s bronzovou medailou a stal sa tak prvým študentom nášho gymnázia, ktorý získal medailové umiestnenie v medzinárodnej súťaži. Sme radi, že sa nášmu študentovi podarilo takýmto spôsobom "zúročiť" všetky dobré skúsenosti z rôznych matematických a programatórskych- korešpondenčných i nekoreš.- súťaží, ktorých sa počas štúdia na našej škole pravidelne zúčastňoval. Srdečne blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov- tentoraz už mimo pôdu nášho gymnázia...

-md-
Späť