Späť

Bilancia 43. ročníka MO

V školskom roku 1993/94 prebehol aj na našej škole 46. ročník matematickej olympiády, súťaže, ktorú organizuje MŠMŠ a JSMF. Sme radi, že naše gymnázium ani tentoraz nezaostalo v tvrdej konkurencii. V počte zúčastnených olympionikov, ako i v dosiahnutých výsledkoch sa naša škola naďalej radí k tým najpoprednejším vo Východoslovenskom regióne. A navyše - jeden z našich študentov sa tentoraz môže pochváliť skutočne "hviezdnym" výsledkom.

Ale poďme po poriadku.

V kategórii C sa do regionálneho kola prebojovalo 5 našich prvákov, pričom traja z nich získali titul úspešného riešiteľa : K. Brédová, Š. Mižička a J. Točko (všetci z 1.B triedy). Súťaž prebiehala na "domácej pôde", keďže naše gymnázium patrilo ku školám povereným organizáciou regionálneho kola v tejto kategórii. Úspešným riešiteľom k dosiahnutým výsledkom srdečne blahoželáme a veríme, že ich elán a chuť súťažiť, ako i živý záujem o riešenie "netypových" matematických úloh neopustí ani v budúcnosti.

"Kameňon úrazu" býva neraz (a bolo tomu tak i toho roku) kategória B. Náročnosť úloh tejto kategórie máva za následok malý počet úspešných riešiteľov (tentoraz iba sedem v celom Východoslovenskom regióne). Žiaľ, žiadnemu z našich druhákov sa nepodarilo túto "bariéru" prelomiť. Najúspešnejšiemu z nich T. Beňuškovi z 2.B triedy chýbal k titulu úspešného riešiteľa jediný bod. Napriek prísne stanovenej "čiare úspešnosti" si ceníme i dosiahnutý bodový zisk ďalších našich druhákov, najmä Š. Kučáka (8 bodov), P. Demského, J. Džuppu a P. Oleňa (po 7 bodov). Veríme, že menej výrazné tohoročné výsledky neodradia úspešných riešiteľov v kategórii A.

Tá tohoročná kategória A bola pre našu školu, a najmä pre nášho olympionika Radoslava Vaľovského zo 4.A triedy obzvlášť významná:

V regionálnom kole sa mu podarilo umiestniť na vynikajúcom treťom mieste. Postúpil do celoštátneho kola, kde si počínal, ako sa zdá, ešte lepšie, a svojim bodovým ziskom sa zaradil medzi 12 víťazov celoštátnej súťaže! Dosiahnuť túto métu v matematickej olympiáde sa dosiaľ podarilo len jednému jeho predchodcovi z radov našich študentov, a to Ignácovi Tereščákovi v šk. roku 1981/82...

Sme radi, že náš vynikajúci dlhoročný olympionik a dvojnásobný víťaz celoškolskej súťaže Supermat takýmto spôsobom potvrdil svoje nevšedné kvality a "zúročil" svoje predchádzajúce snahy a skúsenosti. Ak pripočítame k tomuto jeho úspechu i zaradenie sa medzi víťazov celoštátneho kola fyzikálnej olympiády, zdanlivo zaniká ešte jeden jeho výrazný výsledok, a to druhé miesto v regionálnom kole MO - kategória P (programovanie).

Ku všetkým skvelým víťazstvám a umiestneniam Radovi Vaľovskému úprimne blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov v štúdiu na vysokej škole.

Vráťme sa však ku kategórii A. I keď "úspešným" v regionálnom kole sa stal len spomínaný R. Vaľovský, všetci naši reprezentanti "zabodovali" a zaslúžia si zmienku:
Martin Šepeľák zo 4.C (9 bodov-od titulu uspešného riešiteľa ho delil jeden bod),
Martin Domány z 3.A (8 bodov),
Ľubica Kudelásová z 3.B (7 bodov) a
Marcel Polák z 3.A (6 bodov).

No a napokon výsledky v kategórii P: Z piatich našich reprezentantov v regionálnom kole sa stali úspešnými dvaja riešitelia; už spomínaný R. Vaľovský zo 4.A (2. miesto) a M. Domány z 3.A (3. miesto). Srdečne blahoželáme!

Záverom chceme vysloviť poďakovanie všetkým zúčastneným olympionikom(i tým nemenovaným) za vynaloženú prácu a úsile. Veríme,že nejeden z nich nás ešte poteší svojim vynikajúcim umiestnením vo vyšších kolách matematickej olympiády... V každom prípade im k tomu držíme palce!

-md-
Späť