Späť

Bilancia 42. ročníka MO

V školskom roku 1992/93 prebehol na stredných školách 42. ročník matematickej olympiády, súťaže, ktorú organizuje MŠV a JSMF. Radi konštatujeme, že tradične sa do tejto súťaže zapojili aj naši študenti, a to s nemalým úspechom.

V kategórii C sa do regionálneho kola súťaže prebojoval nezvyčajne vysoký počet 12 olympionikov, pričom jedenásť (!) z nich získalo titul úspešného riešiteľa : P. Boboňko, P. Demský, Ľ. Hrehovčík, Š. Kučák, T. Beňuška, T. Semanová, M. Kantor, M. Mihaľo, S. Pirčová, J. Džuppa, M. Belák . Našim úspešným prvákom srdečne blahoželáme a tešíme sa na ich popredné umiestnenia vo vyšších kategóriách!

Kategória B nás (ako už neraz) prekvapila náročnosťou úloh regionálneho kola a ich slabšou nadväznosťou na domáce a školské kolo. Iba 8 účastníkov tejto kategórie z nášho Východoslovenského regiónu získalo titul úspešného riešiteľa; žiaľ naša škola v tomto zmysle "nezabodovala". Z našich študentov sa najlepšie umiestnil M. Domány s celkovým ziskom 7 bodov.

V kategórii A sme mali "želiezka v ohni" - a nesklamali nás. Dvaja z nich získali titul úspešného riešiteľa : Radoslav Vaľovský z 3.A a Štefan Reguli z 3.E so ziskom 12 a 11 bodov. Výborne si počínal aj M.Šepeľák z 3.C triedy, ktorému však podľa definitívnej výsledkovej listiny k titulu úspešného riešiteľa chýbal 1 bod. Aj našim úspešným tretiakom patrí srdečné blahoželanie a vďaka za reprezentáciu. Veríme, že ich nadšenie a elán neopustia ani v budúcom školskom roku.

Na záver sme si nechali to najlepšie - úspešnú účasť v celoštátnom kole kategórie P.

Týmto výsledkom sa môžu pochváliť dvaja naši reprezentanti:

Marek Fekete a Ján Hrúz, obaja zo 4.A triedy. V krajskom kole sa im podarilo obsadiť obom piate miesto pri celkovom zisku 18 bodov, čo im zabezpečilo účasť v celoštátnom kole súťaže. V tvrdej konkurecii najvyššieho kola súťaže si naši olympionici počínali veľmi dobre; Marek Fekete získal titul úspešného riešiteľa a Jánovi Hrúzovi, ktorý mal celkove o 2 body menej, chýbal k tomuto titulu jediný bod! Srdečne blahoželáme, tešíme sa, že tento výrazný úspech korunuje ich predošlé reprezentovanie našej školy v matematických, programátorských a fyzikálnych súťažiach; a držíme im palce, aby sa im aspoň takto úspešne darilo aj na vysokých školách, ktoré si vybrali.

Celkom na záver ešte zaujímavosť: Naša škola v tomto šk.r. mala zo všetkých škôl Východoslovenského regiónu najvyšší počet (15) úspešných riešiteľov, čím predstihla aj renomované košické gymnáziá.

-md-
Späť