BILANCUJEME

58.ročník MO

---------------------

 

 

Do najprestížnejšej matematickej súťaže sa v školskom roku 2008/2009 zapojilo

26 našich študentov.

 

V najvyššej kategórii A (krúžok viedla RNDr. Mária Dományová) sa do krajského kola prebojovali štyria naši študenti (Jančár, Kramárek, Berdák a Danko). “Zabodovali” predovšetkým Milan Jančár z 3.A a Michal Kramárek z 3.G, pričom Jančára od postupu do celoštátneho kola delil jediný bod!

V kategórii B (krúžok viedla RNDr. Jana Romaníková) sa do krajského kola (43 účastníkov) prebojovali štyria naši študenti, z nich dvaja boli mimoriadne úspešní: Mária Mrázová obsadila 1.-2. miesto  a Juraj Horňák 3.-8. miesto (obaja študenti sú z 2.A). Úspešnou riešiteľkou sa stala aj Ľubica Kramáreková z 2.G, ktorá obsadila so ziskom 13 bodov 14.miesto.

V kategórii C (krúžok viedla Mgr. Jana Kunčová) sa do krajského kola (66 účastníkov) prebojovalo 9 našich študentov, z nich dvaja boli úspešní (obaja so ziskom 10 bodov) – Jakub Gedera z 1.G triedy a Peter Mikolaj z 1.A.

Predmetová komisia matematiky sa úspešne spolupodieľala aj na organizovaní krajského kola MO v kategóriách B,C pre spádovú oblasť Michalovce (okrem Michaloviec sem patria aj Sobrance, Sečovce, Trebišov a Veľké Kapušany).