B I L A N C U J E M E

 

54.ročník MO

------------------------------

 

 

 

V školskom roku 2004/2005 sa uskutočnil 54.ročník matematickej olympiády, najprestížnejšej súťaže matematických talentov na Slovensku.

Najvýraznejšie výsledky v ňom dosiahli títo naši študenti:

 

V kategórii C získali titul úspešného riešiteľa krajského kola Martin Hanes

z 1.a, Oľga Babošová z 1.b a Štefan Kišo z 1.g.

V kategórii B si najlepšie počínala Mária Vasiľová z 2.c.

V kategórii A sa stal úspešným riešiteľom krajského kola Vladimír Virčík zo 4.d.

V kategórii P (programovanie) dosiahli naši študenti najvýraznejší úspech; Dušan Domány obsadil 1.miesto a Michal Dzetkulič 2.miesto v krajskom kole. Dušan Domány reprezentoval našu školu aj na celoštátnom kole MO.

 

Uplynulý ročník MO bol pre našu školu významný aj z iného pohľadu - dostalo sa nám totiž cti organizovať celoštátne kolo MO v kategóriách A a P. Tejto úlohy sme sa zhostili so zdarom a k spokojnosti všetkých zúčastnených strán - podrobnejšie sa o tejto vydarenej akcii, jej prípravách, priebehu a výsledkoch možno dočítať na CKMO.

 

 

 

 

 

                                                                                                  - md -