BILANCUJEME
53.ročík MOV školskom roku 2003/2004 prebehol na stredných školách už 53.ročník matematickej olympiády. Radi konštatujeme, že ako z hľadiska početnosti zastúpenia našich študentov v tejto súťaži, tak aj dosiahnutými výsledkami sme sa opäť zaradili k najpoprednejším gymnáziám košického kraja.

V kategórii C sa do krajského kola prebojovalo 10 našich riešiteľov. Spomedzi 106 účastníkov krajského kola získalo 36 titul úspešného riešiteľa; medzi nich sa zaradili aj traja naši prváci: Ľuboš Tirpák z 1.a (15 bodov), Lucia Kováčová z 1.b (15 bodov) a Mária Vasiľová z 1.c (13 bodov). Tesne pod čiarou úspešnosti skončila Martina Viňanská z 1.e (9 bodov), o bod menej mala Zuzana Trčková z 1.e.

V kategórii B sme mali v krajskom kole piatich našich reprezentantov. Zo 47 účastníkov krajského kola bolo 10 úspešných, medzi nimi aj náš Peter Bašista z 2.a (10 bodov). O bod menej mal jeho spolužiak Ondrej Pašuth, ktorý sa tentoraz umiestnil tesne pod čiarou úspešnosti.

V kategórii A bolo v krajskom kole celkove 62 účastníkov, z čoho pätnásti boli naši študenti. Tradičná náročnosť tejto kategórie spôsobila, že iba 9 účastníkov získalo titul úspešného riešiteľa - o to viac nás teší, že medzi nimi boli dvaja naši študenti: Tomáš Grešlík zo 4.d (3.miesto) a Martin Kravec z 2.a (6.miesto).

V kategórii P sme mali v krajskom kole 12 reprezentantov. V tejto kategórii sme zaznamenali vynikajúci úspech - Michal Dzetkulič z 3.a sa umiestnil na 1.mieste v krajskom kole a postúpil do celoštátneho kola. Jeho spolužiak Dušan Domány obsadil v krajskom kole 5.miesto spolu s Pavlom Gajarským zo 4.d a Ondrejom Pašuthom z 2.a.


Z dosiahnutých výsledkov sa tešíme spolu s našimi úspešnými olympionikmi a prajeme im ešte výraznejšie umiestnenia v krajských, prípadne celoštátnych kolách súťaže v nasledujúcom, 54.ročníku MO.

-md-