Seminár z fyziky na Gymnáziu P. Horova Michalovce (50 images)
PaedDr. Ivan Šabo, PaedDr. Jozef Beňuška, PhD. z Gymnázia V. P. Tótha v Martine a pán RNDr. Michal Blaško, PhD, KIP TU Košice

28.9.2007

Click a picture to see a larger view.