Seminár z matematiky, prednáška doc. RNDr. V. Pirča, CSc (15 images)

Click a picture to see a larger view.