Rozlúčka so štvrtákmi - 9.5.2008 (223 images)
Veľa šťastia!! - "Keď prišli, zmenili chod školy" ;-)

Click a picture to see a larger view.