Kurzy prípravy na testovanie ECDL

 

Ceny testov a dokladov ku testovaniu

ECDL komplet
Skúška zo všetkých 7 modulov (MS Windows, MS Word, MS Excel, MS Access, MS Power Point, MS Internet Explorer, MS Outlook - platforma WinXP SK). V cene je zahrnutý aj index ECDL a certifikát ECDL.
 
3 450,- Sk
Skúška z ľubovoľného modulu Sylabu ECDL
MS Windows / MS Word / MS Excel / MS Access / MS Power Point / MS Internet Explorer / MS Outlook (platforma WinXP SK)
 
500,- Sk
Index ECDL
Licenčný doklad, ktorý oprávňuje uchádzača využiť systém ECDL. Do tohto dokladu zapisuje akreditovaný skúšobný komisár úspešne vykonané testy. Doklad je podkladom pre vydanie Certifikátu ECDL prípadne Osvedčenia ECDL Štart.
 
900,- Sk
Certifikát ECDL
Poplatok za prvé a každé ďalšie vystavenie Certifikátu ECDL, medzinárodného dokladu o schopnosti jeho držiteľa efektívne využívať základné informačné technológie v súlade s požiadavkami pre všetkých 7 tematických oblastí Sylabu ECDL.
 
100,- Sk
Osvedčenie ECDL Štart
Poplatok za prvé a každé ďalšie vystavenie Osvedčenia ECDL Štart, vnútroštátneho dokladu o schopnosti jeho držiteľa efektívne využívať informačné technológie v súlade s požiadavkami pre minimálne 4 vybrané moduly Sylabu ECDL.
 
100,- Sk
V jednom termíne je možné vykonať všetkých 7 testov.


Poplatky za index ECDL (ak ho záujemca ešte nemá) a skúšku je potrebné uhradiť pred absolvovaním skúšky na účet alebo osobne v deň konania skúšky pred jej začiatkom.

 

 Aktualizácia 24. 02. 2007 © GPH Michalovce