Kurzy prípravy na testovanie ECDL

 

Naša škola ponúka záujemcom o certifikát ECDL prípravné kurzy, ktoré sú akreditované MŠ SR. Dôvody získania certifikátu ECDL môžu byť rôzne. Podstatné však je, že úspešným vykonaním testov získate medzinárodne platný certifikát, ktorý je dôkazom vašej zručnosti v používaní počítača. Testovanie prebieha v našom Akreditovanom testovacom centre ECDL za štandardných podmienok, ktoré sme museli ako ATC ECDL splniť, aby sme vyhoveli náročným podmienkam stanoveným garantom za lokalizáciu systému ECDL a jeho prevádzku v SR  Slovenskou informatickou spoločnosťou.

Časová dotácia kurzov je nasledovná:

Na jednotlivé kurzy sa môžete prihlásiť mailom na ecdl@gphmi.sk.

Garantom jednotlivých kurzov je RNDr. Mária Spišáková, ktorá je zároveň testovacím komisárom v ATC ECDL.

Sylabus jednotlivých modulov si môžete pozrieť na http://www.gphmi.sk/ecdl/sylab.html.

Cenník jednotlivých kurzov a vykonania testov.

 

 Aktualizácia 24. 02. 2007 © GPH Michalovce